Werkzaamheden

Voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. De RDA bestaat uit ongeveer veertig leden met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggenspraak zitting in hebben. De Raad verkent het omvangrijke en gevarieerde gebied waar mensen zich verhouden tot dieren en het zoekt die onderwerpen waarmee we ' verlegen' zijn. www.rda.nl.
Lid van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV)
De Raad stelt als hoofddoel om vanuit wetenschap en maatschappij oplossingsrichtingen aan te dragen die de ontwikkeling van een integrale aanpak voor een duurzame landbouw en voeding leiden en die uitgaan van een koppeling van duurzame landbouw en gezonde voeding. Onlangs hield de Raad een conferentie over verdienmodellen in de landbouw en dat leverde verrassende gezichtspunten op. Zie het verslag dat binnenkort wel op de website zal komen te staan. www.ridlv.nl
Lid van de Positieflijst Advies Commissie
Deze Commissie adviseert het ministerie van LNV over de lijst met dieren die in Nederland mogen worden gehouden, de zogenaamde positieflijst huisdieren.
Voorzitter DEC (dierexperimentencommissie) KNAW
De DEC toetst of het belang van de dierproef opweegt tegen het gebruik en het ongerief van de proefdieren. Interessant en belangrijk nu de regelgeving ingrijpend is veranderd en ook hier het wiel toch weer opnieuw moet worden uitgevonden.
Voorzitter strategische klankbordgroep Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt de veiligheid van onder meer ons voedsel in de gaten. De NVWA vangt veel wind en dat heeft alles te maken met de totstandkoming van de organisatie en de bezuinigingen die werden opgelegd. Hun strategie is veelbelovend. Intelligent. Modern en effectief.
Projectdeelnemer East meets West - Nan Yang Technological University Singapore.
Onder welke condities zou de wetenschap bij kunnen dragen aan de aanpak van complexe maatschappelijke problemen en wat kunnen we in dit verband leren van de Westerse en Aziatische tradities. We bereiden een ronde tafel discussie voor over de toekomst van de universiteit. April 2018
Dagvoorzitter van symposia, congressen en debatten
Eigenlijk is er niets zo leuk als dit. Ik maak er een ontdekkingsreis van vol met open dialogen en dan vermeng ik het een en ander met wat humor en een snuifje ironie.
Afgeronde werkzaamheden
  • 2016  Voorzitter evaluatiecommissie COGEM. De Commissie Genetische Modificatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2016 geëvalueerd.
  • 2015 - 2017 Europese Commissie - voorzitter Europese foresightnetwerk. Het rapport is in 2017 verschenen.
  • 2015 Gasthoogleraar en special advisor in Japan - Tokio - Kyoto - Osaka - Fukuoka. Gedurende bijna twee maanden lezingen, seminars en colleges over onderzoeksbeleid, technology assessment, crisismanagement en wetenschappelijke advisering. Het ging natuurlijk over de Nederlandse aanpak en de ervaringen die we in het Rathenau Instituut hebben opgedaan. Uitgenodigd door de universiteit van Tokio en door GRIPS, de National Graduate School for Policy Studies. Dit alles vloeide voort uit de uitstekende samenwerking die het Rathenau Instituut eerder al had opgebouwd.
  • 2016 Dagvoorzitterschap van twee conferenties in het kader van het Nederlandse EU voorzitterschap. Een over de circulaire landbouw en een over toezicht en handhaving.
  • 2016-2017 Voorzitterschap tussentijdse evaluatie science en society deel van H2020
  • 2015-2018 Ethical reviews van onderzoeksprojecten H2020 2015 verkennend onderzoek voor het landbouw Economisch Instituut naar de participatie in en de financiering van het toekomstig onderzoek