Het standaard verdienmodel in de landbouw verliest zijn waarde

22/01/2018
Het standaard verdienmodel in de landbouw verliest zijn waarde

De Nederlandse landbouw is groot geworden door de nadruk te leggen op kostprijsreductie, intensivering, schaalvergroting, technologische ontwikkeling en door concurrentie op kwaliteit. Nu moeten we die landbouw zien in te passen in een circulaire economie. Die moet dus duurzaam zijn en ingebed in een groter geheel. De Nederlandse landbouw wil veranderen. Moet veranderen. Gaat veranderen. De opgave wordt om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De bestuursvoorzitter van Wageningen UR, Louise Fresco, wijst hier in haar voordrachten de weg. Wageningen denkt na en verkent begaanbare wegen. De denktanks in Nederland worden uitgedaagd. Ondernemingen als DSM lopen voorop.