De wetenschapsagenda

03/11/2015
De burgers hebben zich uitgesproken over hun wensen voor de wetenschapsagenda. Dat is belangrijk. Maar het lijkt me een hele opgave die wensen te verdisconteren in de wetenschapsagenda.

Vroeger was ik betrokken bij gesprekken tussen onderzoekers en ambtenaren van het ministerie van LNV over hun wensen voor de Wageningse wetenschapsagenda. Dat waren enorm lastige gesprekken. Niemand wist de weg. Zelfs tussen de wereld van het beleid en de wetenschap gaapt een enorme kloof. Hoe gaan Alexander Rinnoy Kan en Beatrice de Graaf dit varkentje dan wel wassen?