Staman advies en verkenning

 

Advies- en onderzoeksbureau voor organisaties die te maken hebben met:

  • maatschappelijk verzet tegen nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en disruptieve innovaties;
  • Incidenten en crises in hun sectoren die het maatschappelijk draagvlak aantasten;
  • De betrouwbaarheid en impact van wetenschappelijke rapportages en adviezen;
  • Publiek debat over deze problemen en de media-aandacht die ermee gepaard gaat.

Ik adviseer partijen, treed op als gesprekspartner en  procesbegeleider en breng daarvoor het problemenveld in beeld, en communiceer daarbij met partijen over alle lagen en aspecten van het probleem. Het verzet wordt vrijwel zonder uitzondering gevoed uit heel andere bronnen dan slechts de zorg over een bepaald risico. Die bronnen verkennen en benoemen, daar zit mijn kracht en ik weet daarbij partijen in het conflict met elkaar te verbinden en een nieuwe vertrouwensbasis te scheppen voor onderhandeling en besluitvorming.

Visie

Zonder uitzondering gaat het hier om complexe gelaagde problemen die zomaar uit de hand kunnen lopen en waarbij de schade groot kan zijn. Dat komt omdat partijen vaak vanuit zeer verschillende invalshoeken naar het probleem kijken en het niet eenvoudig is om daarover met elkaar in gesprek te komen. Dikwijls omdat de uitgangspunten niet worden gedeeld. Sterker, ze worden niet zelden afgewezen. Daarom moet er in die omstandigheden snel orde op zaken worden gesteld. En heel vaak moeten de partijen daarbij uit hun comfortzone komen. Dat lukt wanneer partijen inzien wat er op het spel staat en dat er wel degelijk een gemeenschappelijk belang bestaat om verantwoordelijkheid te nemen en om schade te beperken. De manier waarop er dan ontmoetingen kunnen plaatsvinden bepaalt of er voldoende vertrouwen in elkaar kan worden gesteld om toch stappen te zetten. En daarbij is het heel belangrijk om het politieke karakter van het conflict recht overeind te houden. 

In mijn carrière heb ik gewerkt in en met  organisaties als ministeries,  inspecties, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en daarbij ook in veel bestuursfuncties mijn bijdragen geleverd. Instellingen die met enige regelmaat verzeild raken in slepende conflicten met de samenleving over omstreden praktijken en nieuwe technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Vaak  nadat zich incidenten hebben voorgedaan en er een crisis is ontstaan. Een terugkerend probleem bij al die controverses is  de hermetische vaak technocratische  manier waarop vele organisaties zoals ministeries en onderzoeksinstellingen reageren en op deze manier de burgers tegen zich in het harnas weten te jagen. Meestal omdat de instellingen de maatschappelijke kritiek reduceren tot technologische risico’s en dan volstaan met een risico-assessment waarmee zonder uitzondering het eigen gelijk wordt bevestigd. En daarmee zijn ze dan de burger kwijtgeraakt.

Missie

Het eigen gelijk licht en dragelijk maken en het conflict zijn plek geven.